ผู้มีเกียรติมาร่วมลอยกระงที่โรงแรมพัชราวิว

ผู้มีเกียรติมาร่วมลอยกระงที่โรงแรมพัชราวิว