ห้องสัมมนา

โรงแรมพัชราวิว เรามีห้องสัมมนาขนาดใหญ่ กว้างขวาง พร้อมรองรับงานสัมมนากลุ่มได้จำนวน 30 ท่าน สำหรับหน่วยงาน องค์กร บริษัท และห้างร้านต่าง ๆ แบบครบวงจร ห้องทันสมัย พร้อมร้านอาหารเลิศรส และเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง คาราโอเกะ