บรรยากาศเตรียมสถานที่จัดงานเลี้ยงที่โรงแรมพัชราวิว

บรรยากาศเตรียมสถานที่จัดงานเลี้ยงที่โรงแรมพัชราวิว ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี