สวนอาหารคาวบอย โรงแรมพัชราวิว

บรรยากาศสวนอาหารคาวบอย โรงแรมพัชราวิว อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี