พัชราวิวปลายฝนต้นหนาว กันยายน 2564

บรรยากาศโรงแรมพัชราวิว อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ปลายฝนต้นหนาว กันยายน 2564