งานเปิดโรงแรมพัชราวิว วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมพัชราวิว

ภาพบรรยากาศงานเปิดโรงแรมพัชราวิว วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมพัชราวิว เลขที่ 176 หมู่ 3 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี