ภาพบรรยากาศลอยกระทง ปี 2563 ชุด 1

ภาพบรรยากาศบางส่วนของงานลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ โรงแรมพัชราวิว อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี