สระน้ำสำหรับลอยกระทง ณ โรงแรมพัชราวิว

สระน้ำสำหรับลอยกระทง ณ โรงแรมพัชราวิว อุบลราชธานี ปี 2563 

งานลอยกระทง ณ โรงแรมพัชราวิว อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
29-30-31 ตุลาคม 2563 (18.00-23.00 น.)

ลอยกระทงปีนี้กับเรา เข้าพื้นที่โรงแรม บัตรใบละ 100 บาท/ท่าน (ฟรี กระทง 1 อัน)

ภายในงาน มีดนตรีบรรเลงจากนักร้องของโรงแรมตลอดงาน กรณีลูกค้าต้องการโชว์ลูกคอ ก็สามารถขึ้นแจมได้

ภายในงาน มีซุ้มอาหารและเครื่องดื่มจัดจำหน่ายตลอดงาน