ฝนตกยามเช้า ที่พัชราวิวรีสอร์ท อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ฝนตกยามเช้า ที่พัชราวิวรีสอร์ท อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  สัมผัสบรรยากาศแบบกันเองพื้นบ้าน จองที่พัก โทร  081-651-6873