สถานที่จัดลอยกระทง พร้อมแล้ว ณ โรงแรมพัชราวิว อุบลราชธานี

สถานที่จัดลอยกระทง พร้อมแล้ว ณ โรงแรมพัชราวิว อุบลราชธานี