ลูกค้าที่มาขับขานอย่างสนุกสนาน ที่ห้องคาราโอเกะ VIP ณ โรงแรมพัชราวิว

บางส่วนของลูกค้าที่มาขับขานอย่างสนุกสนาน ที่ห้องคาราโอเกะ VIP ณ โรงแรมพัชราวิว 30 กันยายน 2563