ระยะทางจากเมืองหลวงประเทศเพื่อนบ้าน/เมืองสำคัญ มาที่โรงแรมพัชราวิว อุบลราชธานี

ระยะทางจากเมืองหลวงประเทศเพื่อนบ้านติดเมืองไทย/เมืองสำคัญต่าง ๆ มาที่โรงแรมพัชราวิว อุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร – โรงแรมพัชราวิว 669 กม. (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชม. 11 นาที)

เชียงใหม่ – โรงแรมพัชราวิว 979 กม. (ใช้เวลาเดินทาง 14 ชม. 6 นาที)

พัทยา – โรงแรมพัชราวิว 691 กม. (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชม. 59 นาที)

อุบลราชธานี – โรงแรมพัชราวิว 66 กม. (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 4 นาที)

พนมเปญ กัมพูชา – โรงแรมพัชราวิว 599 กม. (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชม. 19 นาที)

โฮจิมินห์ เวียตนาม – โรงแรมพัชราวิว 742 กม. (ใช้เวลาเดินทาง 12 ชม. 57 นาที)

ฮานอย เวียตนาม – โรงแรมพัชราวิว 845 กม. (ใช้เวลาเดินทาง 15 ชม. 27 นาที)

เวียงจันทน์ ลาว – โรงแรมพัชราวิว 462 กม. (ใช้เวลาเดินทาง 7 ชม. 27 นาที)

เนปิดอว์ เมียนม่าร์ – โรงแรมพัชราวิว 1,563 กม. (ใช้เวลาเดินทาง 24 ชม.)