เชิญลอยกระทง 2563 ณ โรงแรมพัชราวิว ตระการพืชผล

เชิญลอยกระทง ณ โรงแรมพัชราวิว ตระการพืชผล 
29-30-31 ตุลาคม 2563 (18.00-23.00 น.)

ลอยกระทงปีนี้กับเรา เข้าพื้นที่โรงแรม บัตรใบละ 100 บาท/ท่าน (ฟรี กระทง 1 อัน)

ภายในงาน มีดนตรีบรรเลงจากนักร้องของโรงแรมตลอดงาน กรณีลูกค้าต้องการโชว์ลูกคอ ก็สามารถขึ้นแจมได้

ภายในงาน มีซุ้มอาหารและเครื่องดื่มจัดจำหน่ายตลอดงาน


โรงแรมพัชราวิว
176 หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร 081-651-6873  www.patcharaview.com