ห้องพักสุดสบาย ณ โรงแรมพัชราวิว

ห้องพัก ณ  โรงแรมพัชราวิว จ.อุบลราชธานี สวย สะอาด  ผ่อนคลาย พร้อมรับรองแขกผู้มาพักจากทั่วโลก